Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 240514005/DNG PHOENIX D 9149823 H8BF 15/05/2024 08:10 CANG TIEN SA(D.NANG) View
22 240514004/DNG TRADER 9437189 VRSG5 15/05/2024 08:10 CANG DA NANG View
23 240514003/DNG ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 14/05/2024 09:23 CANG TIEN SA(D.NANG) View
24 240514002/DNG ASL PEONY 9935870 VRVG4 14/05/2024 09:23 CANG DA NANG View
25 240514001/DNG YM INSTRUCTION 9331086 A8KS6 14/05/2024 08:20 CANG DA NANG View
26 240513005/DNG EVER OASIS 9872391 VRTX8 14/05/2024 08:18 CANG TIEN SA(D.NANG) View
27 240513004/DNG WAN HAI 368 9954474 9V7853 14/05/2024 08:12 CANG TIEN SA(D.NANG) View
28 240513002/DNG LECANGS DOLPHIN 9972127 5LKO9 13/05/2024 16:22 CANG DA NANG View
29 240513002/DNG LONG PHU 20 9326225 XVGX7 13/05/2024 13:53 PHAO MY KHE View
30 240513001/DNG SITC RENHE 9943633 VRVG6 13/05/2024 13:52 CANG DA NANG View
31 240512008/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 13/05/2024 05:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
32 240512007/DNG GLORY EXPLORER 9670171 9V7284 13/05/2024 05:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
33 240512006/DNG MIYUNHE 9228772 H3YW 13/05/2024 05:30 CANG DA NANG View
34 240512005/DNG JT GLORY 9357858 9V7046 13/05/2024 05:30 CANG DA NANG View
35 240512005/DNG LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 12/05/2024 16:36 CANG DA NANG View
36 240512004/DNG SKY LOVER 9325398 9V6192 12/05/2024 16:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
37 240512003/DNG HOANG AN 568 9628611 3WCN9 12/05/2024 11:00 CANG HAI SON DNG View
38 240512002/DNG DONG FANG FU 9162423 BPCL3 12/05/2024 14:41 CANG TIEN SA(D.NANG) View
39 240512001/DNG CNC NEPTUNE 9836658 9V6193 12/05/2024 14:41 CANG DA NANG View
40 240511010/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 12/05/2024 02:54 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 21 - 40 of 123.055 results
of 6.153