Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 210321004/DNG FENG ZHI BAO 9146091 3FJB6 21/03/2023 22:08 CANG TIEN SA(D.NANG) View
2 230321005/DNG THẮNG LỢI 126 9323613 3WHM 21/03/2023 22:07 CANG SON TRA DN View
3 230321003/DNG HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 21/03/2023 22:07 CANG DA NANG View
4 230321002/DNG JT GLORY 9357858 9V7046 21/03/2023 09:13 CANG DA NANG View
5 230321001/DNG LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 21/03/2023 09:12 PHAO MY KHE View
6 230320008/DNG MAERSK SIHANOUKVILLE 9840714 9V6004 20/03/2023 19:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
7 230320007/DNG ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 20/03/2023 19:28 CANG TIEN SA(D.NANG) View
8 230320006/DNG VIET THANG 126 9632454 3WCM9 20/03/2023 17:05 CANG SON TRA DN View
9 230320009/DNG AN VINH 18 8664967 XVGf3 20/03/2023 17:06 CANG DA NANG View
10 230320005/DNG YM HORIZON 9301263 BLIH 20/03/2023 14:59 CANG DA NANG View
11 230320002/DNG SITC WEIHAI 9322231 VRPU2 20/03/2023 13:52 CANG DA NANG View
12 230320004/DNG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 20/03/2023 10:52 CANG DA NANG View
13 230320003/DNG HA THAO 27-BSL 9700598 3WHH9 20/03/2023 10:52 CANG DA NANG View
14 230320001/DNG PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 20/03/2023 09:10 PHAO MY KHE View
15 230319003/DNG CHERRY 9181754 9V9535 19/03/2023 20:47 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 230319002/DNG EVER CONNECT 9919589 3E2049 19/03/2023 20:47 CANG DA NANG View
17 230319004/DNG GT ATHENA 9888883 7KHL 19/03/2023 20:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
18 230319001/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 19/03/2023 20:46 CANG DA NANG View
19 230318004/DNG YM INAUGURATION 9334002 BLHE 18/03/2023 19:31 CANG DA NANG View
20 230318003/DNG Trần Gia 09 8668327 XVAU 18/03/2023 09:34 CANG DA NANG View
Showing 1 - 20 of 120.658 results
of 6.033