Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
120361 1745472/HPG HAI NAM 66 3WEZ 06/08/2017 10:00 CANG HAI PHONG View
120362 1745224/HPG AN PHU 16 3WAH9 06/08/2017 09:51 CANG HAI PHONG View
120363 00031/2017/PM.VTU TASMAN 9189342 V7FQ3 06/08/2017 09:42 TANCANG CAI MEP TVAI View
120364 1744479/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 06/08/2017 09:37 CANG CAT LAI (HCM) View
120365 1745478/HPG HOANG LOC 26 HL26 06/08/2017 09:51 CANG HAI PHONG View
120366 00020/2017/VTU CSCL ASIA 9285976 VRAB8 06/08/2017 10:16 C CAI MEP TCIT (VT) View
120367 1745243/HCM HAIAN TIME XVLV9 06/08/2017 09:38 CANG VICT View
120368 1743993/HPG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 06/08/2017 09:50 CANG DINH VU - HP View
120369 000001/CL/NAN VIETSUN INTEGRITY XVPI9 06/08/2017 08:30 CANG CUA LO (NG.AN) View
120370 1744916/HCM PHUONG NAM 45 XVRP 06/08/2017 09:17 CANG NHA BE (HCM) View
120371 00030/2017/PM.VTU MANDRAKI 8613310 SZUH 06/08/2017 09:56 CANG QT CAI MEP View
120372 1745465/HCM LONG TAN 03 3WIE9 06/08/2017 08:13 CANG Z (HO CHI MINH) View
120373 00029/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 05/08/2017 22:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
120374 00008/QNN MAGNAVIA 9122447 A8BI5 06/08/2017 09:41 CANG QUI NHON(BDINH) View
120375 1744038/HCM PACITA 5124389 CQAC 05/08/2017 18:18 CANG CAT LAI (HCM) View
120376 1745210/HPG IAL 001 9140061 VRHW6 05/08/2017 17:49 TAN CANG HAI PHONG View
120377 00028/2017/PM.VTU BINH MINH 136 8649852 05/08/2017 17:48 CANG INTERFLOUR (VT) View
120378 00027/2017/PM.VTU AQUAMARINE GAS 3WKN 05/08/2017 17:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
120379 1745420/HPG CAPE SYROS 9676204 5BGG4 05/08/2017 17:38 TAN CANG HAI PHONG View
120380 1745419/HPG DAI DUONG 16 3WWR 05/08/2017 17:28 CANG HAI PHONG View
Showing 120.361 - 120.380 of 120.658 results
of 6.033