Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 240518001/DNG Tiến Đạt 36 8666094 3WDC 19/05/2024 10:17 CANG SON TRA DN View
2 240519001/DNG MORNING VINAFCO 9146780 XVHH 19/05/2024 16:19 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 240528005/DNG SITC HAIPHONG 9261384 VRJQ8 19/05/2024 05:44 CANG DA NANG View
4 240528004/DNG NORDOCELOT 9673642 9HA3733 18/05/2024 18:46 CANG DA NANG View
5 240518003/DNG CAPE ORIENT 9696072 5BJX4 18/05/2024 18:45 CANG DA NANG View
6 240518002/DNG WAN HAI 321 9871440 9V6491 18/05/2024 15:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
7 240517005/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 18/05/2024 07:31 CANG DA NANG View
8 240517004/DNG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 18/05/2024 07:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
9 240517003/DNG SITC HENGDE 9940227 VRVG3 18/05/2024 07:31 CANG DA NANG View
10 240517002/DNG QUANG HẢI 39 8668420 XVPX 17/05/2024 20:39 CANG DA NANG View
11 240517001/DNG WAN HAI 287 9871347 9V6506 17/05/2024 10:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
12 240516003/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 17/05/2024 10:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
13 240516002/DNG EVER COMPOSE 9913810 3E2416 17/05/2024 10:50 CANG TIEN SA(D.NANG) View
14 240516001/DNG LAM HỒNG 99 9619634 XVEB 16/05/2024 13:33 CANG SON TRA DN View
15 240515006/DNG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 16/05/2024 08:12 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 240515005/DNG VIETSUN DYNAMIC 9371971 XVHP7 16/05/2024 08:11 CANG DA NANG View
17 240515004/DNG HA THAO 27-BSL 9700598 3WHH9 15/05/2024 16:43 CANG DA NANG View
18 240515003/DNG EVER CONCISE 9913822 3E3545 15/05/2024 16:42 CANG DA NANG View
19 240515002/DNG WAN HAI 278 9833010 9V8084 15/05/2024 11:29 CANG TIEN SA(D.NANG) View
20 240515001/DNG SITC YOKOHAMA 9308041 H8YB 15/05/2024 08:11 CANG DA NANG View
Showing 1 - 20 of 123.055 results
of 6.153