Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
61 240509001/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 09/05/2024 10:31 CANG DA NANG View
62 240508007/DNG VIỆT GAS 9046875 3WDV 08/05/2024 16:23 CANG DA NANG View
63 240508006/DNG EVER CONNECT 9919589 3E2049 09/05/2024 10:30 CANG DA NANG View
64 240508005/DNG MERATUS JIMBARAN 9213105 3E4969 08/05/2024 16:23 CANG TIEN SA(D.NANG) View
65 240508004/DNG CA OSAKA 9986697 5LKL7 08/05/2024 13:54 CANG DA NANG View
66 240508003/DNG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 08/05/2024 13:53 CANG TIEN SA(D.NANG) View
67 240508002/DNG SITC KAOHSIUNG 9404510 VRTE8 08/05/2024 10:27 CANG DA NANG View
68 240508001/DNG HẢI NAM 69 9574743 XVFC 08/05/2024 13:56 CANG DA NANG View
69 240507010/DNG WHITE INABA 9670169 DYCQ 08/05/2024 08:01 CANG TIEN SA(D.NANG) View
70 240507009/DNG INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 08/05/2024 08:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
71 240507008/DNG SITC KWANGYANG 9610535 VRJQ9 07/05/2024 17:06 CANG DA NANG View
72 240507007/DNG TAI HE SHUN 9104536 V3DQ 07/05/2024 16:18 CANG DA NANG View
73 240507006/DNG CELANDINE 9685774 MOEK5 07/05/2024 16:13 CANG TIEN SA(D.NANG) View
74 240507005/DNG LONG PHU 20 9326225 XVGX7 07/05/2024 13:49 PHAO MY KHE View
75 240507004/DNG FOREST HARMONY 9357896 3EJA 07/05/2024 13:48 CANG DA NANG View
76 240507003/DNG VIETSUN DYNAMIC 9371971 XVHP7 07/05/2024 13:48 CANG DA NANG View
77 240507002/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 07/05/2024 10:03 CANG TIEN SA(D.NANG) View
78 240507001/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 07/05/2024 10:02 CANG TIEN SA(D.NANG) View
79 240506005/DNG SINAR SOLO 9202792 9V7837 07/05/2024 07:52 CANG TIEN SA(D.NANG) View
80 240506004/DNG DIEM DIEN 29 8664735 3WXD 06/05/2024 16:41 CANG SON TRA DN View
Showing 61 - 80 of 123.055 results
of 6.153