Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 240709007/DNG HONG HAO 9568457 3EWO3 10/07/2024 06:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
22 240709006/DNG PHOENIX D 9149823 H8BF 10/07/2024 06:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
23 240709005/DNG Hải Hà 558 9647966 3WJG9 10/07/2024 06:31 CANG DA NANG View
24 240709004/DNG TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 10/07/2024 06:31 CANG DA NANG View
25 240709003/DNG DONG FANG FU 9162423 BPCL3 09/07/2024 16:16 CANG TIEN SA(D.NANG) View
26 240709002/DNG HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 09/07/2024 15:03 CANG DA NANG View
27 240709001/DNG SITC KWANGYANG 9610535 VRJQ9 09/07/2024 15:03 CANG DA NANG View
28 240708005/DNG VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 08/07/2024 20:28 CANG DA NANG View
29 240708004/DNG EVER COPE 9875068 3FOT3 09/07/2024 06:11 CANG TIEN SA(D.NANG) View
30 240708003/DNG LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 08/07/2024 20:28 PHAO MY KHE View
31 240708001/DNG SITC KAOHSIUNG 9404510 VRTE8 08/07/2024 11:31 CANG DA NANG View
32 240707001/DNG LADY VALENCIA 9161077 3ERV5 07/07/2024 19:37 CANG DA NANG View
33 240707003/DNG INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 07/07/2024 19:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
34 240707002/DNG CNC URANUS 9760627 9HA5710 08/07/2024 07:38 CANG DA NANG View
35 240706005/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 07/07/2024 09:05 CANG DA NANG View
36 240706004/DNG PHUC HUNG 9122332 XVJO4 07/07/2024 05:54 CANG TIEN SA(D.NANG) View
37 240706003/DNG SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 06/07/2024 17:17 CANG DA NANG View
38 240706002/DNG BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 06/07/2024 17:17 CANG TIEN SA(D.NANG) View
39 240706001/DNG MORNING VINAFCO 9146780 XVHH 06/07/2024 12:07 CANG TIEN SA(D.NANG) View
40 240705008/DNG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 06/07/2024 07:43 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 21 - 40 of 123.353 results
of 6.168