Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 240610003/DNG ASL QINGDAO 9959046 5LJA8 11/06/2024 07:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
42 240610002/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 10/06/2024 17:07 CANG TIEN SA(D.NANG) View
43 240610001/DNG MIYUNHE 9228772 H3YW 10/06/2024 17:06 CANG DA NANG View
44 240609006/DNG JULIE 9225770 D5WN3 10/06/2024 07:36 CANG TIEN SA(D.NANG) View
45 240609005/DNG SITC SHENZHEN 9639646 VRKS7 10/06/2024 07:35 CANG DA NANG View
46 240609004/DNG YM INSTRUCTION 9331086 A8KS6 09/06/2024 17:33 CANG DA NANG View
47 240609003/DNG WAN HAI 321 9871440 9V6491 09/06/2024 17:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
48 240609002/DNG TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 09/06/2024 15:38 CANG TIEN SA(D.NANG) View
49 240609001/DNG LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 09/06/2024 17:33 PHAO MY KHE View
50 240608005/DNG ATLANTIC OCEAN 01 9431654 XVIG9 09/06/2024 07:29 PHAO LIEN CHIEU View
51 240608004/DNG YM HAWK 9299317 BLIF 09/06/2024 08:50 CANG DA NANG View
52 240608003/DNG STRAITS CITY 9911874 3EDP6 09/06/2024 08:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
53 240608002/DNG DE PU 9598907 3FOZ5 09/06/2024 08:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
54 240608001/DNG WAN HAI 287 9871347 9V6506 09/06/2024 08:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
55 240507006/DNG EVER PRIMA 9249245 VQUK5 08/06/2024 08:52 CANG TIEN SA(D.NANG) View
56 240607005/DNG SITC HENGDE 9940227 VRVG3 08/06/2024 08:51 CANG DA NANG View
57 240607004/DNG DONG FANG FU 9162423 BPCL3 08/06/2024 08:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
58 240607003/DNG PHOENIX D 9149823 H8BF 07/06/2024 15:38 CANG TIEN SA(D.NANG) View
59 240607002/DNG Hải Hà 558 9647966 3WJG9 07/06/2024 09:49 CANG DA NANG View
60 240607001/DNG EVER CONCISE 9913822 3E3545 07/06/2024 08:09 CANG DA NANG View
Showing 41 - 60 of 123.214 results
of 6.161