Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 240413006/DNG INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 13/04/2024 23:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
2 240413004/DNG WAN HAI 296 9871426 9V6517 13/04/2024 23:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 240413003/DNG SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 13/04/2024 23:32 CANG DA NANG View
4 240413002/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 13/04/2024 23:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
5 240413001/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 13/04/2024 23:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 240412005/DNG MSC TRADER II 9230775 5LBQ9 13/04/2024 06:43 CANG TIEN SA(D.NANG) View
7 240412008/DNG PHOENIX D 9149823 H8BF 13/04/2024 06:44 CANG TIEN SA(D.NANG) View
8 240415007/DNG GLORIOUS ROSE 9942017 7KNW 13/04/2024 06:43 CANG DA NANG View
9 240412006/DNG CNC SERVAL 9784647 9V8612 13/04/2024 06:42 CANG DA NANG View
10 240412004/DNG ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 12/04/2024 16:39 CANG DA NANG View
11 240412003/DNG JT GLORY 9357858 9V7046 12/04/2024 14:50 CANG DA NANG View
12 240412002/DNG AN THÀNH 18 8667000 XVUL2 12/04/2024 14:51 CANG DA NANG View
13 240412001/DNG DONG FANG FU 9162423 BPCL3 12/04/2024 14:50 CANG TIEN SA(D.NANG) View
14 240411001/DNG YONG SHENG 158 8591093 3E2538 12/04/2024 08:02 CANG TIEN SA(D.NANG) View
15 240410007/DNG ASL TAIPEI 9958872 VRVM6 11/04/2024 07:58 CANG DA NANG View
16 240410006/DNG WAN HAI 355 9930375 9V7384 10/04/2024 20:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
17 240410004/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 10/04/2024 20:32 CANG TIEN SA(D.NANG) View
18 240410003/DNG GREEN CLARITY 9859935 3ELS 10/04/2024 20:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
19 240410002/DNG LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 10/04/2024 20:31 PHAO MY KHE View
20 240410001/DNG MERATUS JIMBARAN 9213105 3E4969 10/04/2024 20:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 1 - 20 of 122.851 results
of 6.143