Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 240405003/DNG COSTA DELIZIOSA 9398917 IBJD 06/04/2024 08:17 CANG TIEN SA(D.NANG) View
42 240405002/DNG VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 05/04/2024 15:47 CANG DA NANG View
43 240405001/DNG THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 05/04/2024 15:48 CANG SON TRA DN View
44 240404001/DNG LONG PHU 20 9326225 XVGX7 04/04/2024 13:45 PHAO MY KHE View
45 240403002/DNG EVER CONNECT 9919589 3E2049 04/04/2024 08:35 CANG DA NANG View
46 240403003/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 04/04/2024 07:05 CANG TIEN SA(D.NANG) View
47 240403001/DNG ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 03/04/2024 10:46 CANG DA NANG View
48 240402006/DNG PHOENIX D 9149823 H8BF 03/04/2024 08:01 CANG TIEN SA(D.NANG) View
49 240402005/DNG ASL QINGDAO 9959046 5LJA8 03/04/2024 08:02 CANG DA NANG View
50 240402004/DNG LITTLE ATHINA 9980368 5LMS8 03/04/2024 08:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
51 240402003/DNG VIPMACO 06 8669163 3WEY 03/04/2024 07:59 CANG DA NANG View
52 2404002002/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 02/04/2024 13:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
53 240402001/DNG SITC YOKOHAMA 9308041 H8YB 02/04/2024 13:36 CANG DA NANG View
54 240401004/DNG HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 02/04/2024 06:55 CANG DA NANG View
55 240401003/DNG SITC RENHE 9943633 VRVG6 02/04/2024 06:55 CANG DA NANG View
56 240401002/DNG VIETSUN DYNAMIC 9371971 XVHP7 01/04/2024 15:46 CANG DA NANG View
57 240401001/DNG CNC URANUS 9760627 9HA5710 01/04/2024 09:57 CANG DA NANG View
58 240331005/DNG HAIAN VIEW 9470727 XVGU7 01/04/2024 07:10 CANG TIEN SA(D.NANG) View
59 240331004/DNG EVER PRIMA 9249245 VQUK5 01/04/2024 07:11 CANG TIEN SA(D.NANG) View
60 240331003/DNG SINAR SOLO 9202792 9V7837 31/03/2024 21:23 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 41 - 60 of 122.846 results
of 6.143