Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
120341 1753330/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 09/09/2017 14:28 CANG CAT LAI (HCM) View
120342 1752765/HCM MSC SIERRA II 9007829 A8YT3 09/09/2017 14:28 CANG CAT LAI (HCM) View
120343 1751283/HCM PLUTO LEADER 9338890 3FWP6 09/09/2017 14:28 CANG SPCT (HCM) View
120344 1753040/HCM SKY ORION 9719795 H8KJ 09/09/2017 14:28 CANG CAT LAI (HCM) View
120345 1753731/HPG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 09/09/2017 11:41 NAM HAI View
120346 000169/2017/VTU NORD DESTINY 9363132 S6MF2 09/09/2017 15:40 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
120347 1753077/HCM TRUE FRIEND 9125566 V3VO8 09/09/2017 14:27 CANG KHANH HOI (HCM) View
120348 1753836/HPG MOMA 8320638 5VEG3 09/09/2017 11:39 CANG CA HA LONG View
120349 002417/QNI ANSAC CHRISTINE NANCY 9614311 3FSP7 09/09/2017 11:04 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
120350 1753474/HCM NAM PHAT STAR 9563835 3WCT9 09/09/2017 10:55 CANG SPCT (HCM) View
120351 1752963/HPG YM HORIZON 9301263 BLIH 09/09/2017 11:07 DINH VU NAM HAI View
120352 1753566/HPG PADMA 9152583 A8DP7 09/09/2017 11:11 VIP GREEN PORT View
120353 1754013/HPG TRUNG HUNG 01 TH01 09/09/2017 10:46 CANG HAI PHONG View
120354 1752032/HPG HEUNG-A XIAMEN 9693941 V7HY4 09/09/2017 10:35 TAN CANG HAI PHONG View
120355 1754039/HPG VIETSUN INTEGRITY XVPI9 09/09/2017 10:33 TAN CANG 128 View
120356 000166/2017/VTU GOLDEN OCEAN 15 9660736 3WJA9 09/09/2017 11:08 KHU NEO VUNG TAU View
120357 1754009/HPG GIA BAO 36 3WCH9 09/09/2017 10:32 CANG HAI PHONG View
120358 000167/2017/VTU PACIFIC VICTOR 9458456 VRNG6 09/09/2017 11:09 CANG PTSC (VUNG TAU) View
120359 1754034/HPG HAI HA 88 3WCL9 09/09/2017 10:31 CANG HAI PHONG View
120360 1753991/HCM GAEA 9460540 3FJE2 09/09/2017 10:17 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 120.341 - 120.360 of 123.055 results
of 6.153