Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 240618006/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 18/06/2024 16:52 CANG DA NANG View
2 240618005/DNG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 18/06/2024 16:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 240618004/DNG VIETSUN DYNAMIC 9371971 XVHP7 18/06/2024 16:51 CANG DA NANG View
4 240618003/DNG LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 18/06/2024 13:47 PHAO MY KHE View
5 240618002/DNG HS BUSAN 9365154 V2HT7 18/06/2024 13:46 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 240618001/DNG SITC KWANGYANG 9610535 VRJQ9 18/06/2024 09:39 CANG DA NANG View
7 240617004/DNG CHANG XIA 1052414 V3PP2 18/06/2024 06:08 CANG DA NANG View
8 240617005/DNG HONG HAO 9568457 3EWO3 18/06/2024 06:09 CANG TIEN SA(D.NANG) View
9 240617003/DNG NORDOCELOT 9673642 9HA3733 18/06/2024 06:08 CANG DA NANG View
10 240617002/DNG ASL PEONY 9935870 VRVG4 17/06/2024 18:21 CANG TIEN SA(D.NANG) View
11 240617001/DNG LONG PHU 20 9326225 XVGX7 17/06/2024 10:51 PHAO MY KHE View
12 240616003/DNG HAIAN ROSE 9444962 XVKU7 17/06/2024 07:58 CANG TIEN SA(D.NANG) View
13 240616002/DNG YM INTERACTION 9333993 A8KS7 16/06/2024 16:27 CANG DA NANG View
14 240616001/DNG CTP FORTUNE 9181730 PNIF 16/06/2024 09:03 CANG DA NANG View
15 240615002/DNG THE WORLD 9219331 C6RW4 15/06/2024 19:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 240615001/DNG EVER CHART 9950777 9V7797 15/06/2024 11:50 CANG TIEN SA(D.NANG) View
17 240614006/DNG GREEN CLARITY 9859935 3ELS 15/06/2024 06:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
18 240614005/DNG SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 14/06/2024 19:28 CANG DA NANG View
19 240614004/DNG HẢI NAM 68 9572850 3WES 14/06/2024 16:54 CANG DA NANG View
20 240614003/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 14/06/2024 16:54 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 1 - 20 of 123.214 results
of 6.161