Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 240409006/DNG EVER CLEAR 9890874 3FTB3 10/04/2024 08:36 CANG DA NANG View
22 240409008/DNG HELGOLAND 9944766 V2HR4 10/04/2024 08:36 CANG TIEN SA(D.NANG) View
23 240409009/DNG LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 09/04/2024 20:18 PHAO MY KHE View
24 240409007/DNG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 09/04/2024 20:19 CANG DA NANG View
25 240409005/DNG EUROPA 9183855 9HA5275 10/04/2024 08:35 CANG DA NANG View
26 240409004/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 09/04/2024 20:18 CANG TIEN SA(D.NANG) View
27 240409002/DNG VIETSUN DYNAMIC 9371971 XVHP7 09/04/2024 14:30 CANG DA NANG View
28 240409003/DNG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 09/04/2024 11:27 CANG TIEN SA(D.NANG) View
29 240409001/DNG EVER OASIS 9872391 VRTX8 09/04/2024 10:58 CANG TIEN SA(D.NANG) View
30 240408006/DNG LUINA SMILE 9965112 DYDE 08/04/2024 21:11 CANG DA NANG View
31 240408005/DNG SITC TOKUYAMA 9834026 VRSC2 08/04/2024 21:10 CANG DA NANG View
32 240408004/DNG SITC FENGHE 9943619 VRVC8 08/04/2024 21:10 CANG DA NANG View
33 240408002/DNG PHU DAT 15 9831660 3WNO7 08/04/2024 13:07 CANG DA NANG View
34 240408003/DNG UNI-PATRIOT 9202168 3FCF9 08/04/2024 21:09 CANG TIEN SA(D.NANG) View
35 240408002/DNG MẠNH THẮNG 68 9550084 XVTP 08/04/2024 21:10 CANG DA NANG View
36 240407006/DNG YM INTERACTION 9333993 A8KS7 08/04/2024 05:50 CANG DA NANG View
37 240407005/DNG VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 08/04/2024 05:50 CANG TIEN SA(D.NANG) View
38 240407001/DNG UNION WIN 9550931 3FDZ2 07/04/2024 15:35 CANG TIEN SA(D.NANG) View
39 240407004/DNG GREEN PEGASUS 9646869 H9LF 08/04/2024 05:49 CANG DA NANG View
40 240407003/DNG CNC NEPTUNE 9836658 9V6193 07/04/2024 15:32 CANG DA NANG View
Showing 21 - 40 of 122.851 results
of 6.143