Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 231204003/DNG SITC TOKUYAMA 9834026 VRSC2 04/12/2023 16:51 CANG DA NANG View
2 231204002/DNG KHANG DƯƠNG 16 8987981 3WBO7 04/12/2023 11:07 CANG DA NANG View
3 231204001/DNG ATLANTIC OCEAN 01 9431654 XVIG9 04/12/2023 11:07 CANG DA NANG View
4 231203007/DNG VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 04/12/2023 07:46 CANG DA NANG View
5 231203006/DNG REN JIAN 6 9143104 BVGH5 04/12/2023 07:46 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 231203005/DNG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 04/12/2023 07:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
7 231203004/DNG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 03/12/2023 15:46 CANG TIEN SA(D.NANG) View
8 231203003/DNG AEGEAN EXPRESS 9138161 3FVV7 04/12/2023 07:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
9 231203002/DNG MIYUNHE 9228772 H3YW 03/12/2023 15:45 CANG DA NANG View
10 231203001/DNG SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 03/12/2023 15:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
11 231202006/DNG ASL PEONY 9935870 VRVG4 02/12/2023 21:42 CANG TIEN SA(D.NANG) View
12 231202004/DNG VP ASPHALT 2 9616395 3WIT9 02/12/2023 17:21 CANG DA NANG View
13 231202005/DNG EVER COMPOSE 9913810 3E2416 03/12/2023 07:08 CANG DA NANG View
14 231202003/DNG ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 02/12/2023 17:21 CANG TIEN SA(D.NANG) View
15 231202002/DNG HAIAN ROSE 9444962 XVKU7 02/12/2023 17:20 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 231202001/DNG WAN HAI 306 9237084 S6DT7 02/12/2023 18:23 CANG TIEN SA(D.NANG) View
17 231201006/DNG YM HORIZON 9301263 BLIH 02/12/2023 07:10 CANG DA NANG View
18 231201005/DNG TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 01/12/2023 15:40 CANG DA NANG View
19 231201004/DNG CAPE MONTEREY 9676199 5BDW4 01/12/2023 15:39 CANG DA NANG View
20 231201003/DNG SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 01/12/2023 15:39 CANG DA NANG View
Showing 1 - 20 of 122.140 results
of 6.107