Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 240225006/DNG SITC TOKUYAMA 9834026 VRSC2 26/02/2024 06:30 CANG DA NANG View
22 240225005/DNG SITC FENGHE 9943619 VRVC8 26/02/2024 06:31 CANG DA NANG View
23 240225004/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 26/02/2024 06:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
24 240225003/DNG SOL HONGKONG 9347645 5LEJ3 26/02/2024 06:29 CANG TIEN SA(D.NANG) View
25 240225002/DNG VIET THANG 126 9632454 3WCM9 25/02/2024 10:07 CANG DA NANG View
26 240225001/DNG HẢI MINH 18 9610963 3WJO 25/02/2024 09:14 CANG TIEN SA(D.NANG) View
27 240224004/DNG MIPECORP-55 9556442 XVZZ7 25/02/2024 06:52 CANG DA NANG View
28 240224003/DNG UNION WIN 9550931 3FDZ2 25/02/2024 06:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
29 240224002/DNG JT GLORY 9357858 9V7046 25/02/2024 06:51 CANG DA NANG View
30 240224001/DNG HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 24/02/2024 15:06 CANG DA NANG View
31 240223003/DNG WAN HAI 366 9958080 9V7849 24/02/2024 08:35 CANG TIEN SA(D.NANG) View
32 240223004/DNG MSC IDA II 9224946 D5WM9 24/02/2024 08:34 CANG TIEN SA(D.NANG) View
33 240223002/DNG YM INTERACTION 9333993 A8KS7 24/02/2024 08:33 CANG DA NANG View
34 240223001/DNG NAM PHÁT 02 9630688 3WBL9 23/02/2024 11:11 CANG SON TRA DN View
35 240222006/DNG WAN HAI 287 9871347 9V6506 23/02/2024 11:10 CANG TIEN SA(D.NANG) View
36 240222005/DNG SITC HENGDE 9940227 VRVG3 23/02/2024 11:09 CANG DA NANG View
37 240222003/DNG WAN HAI 353 9554054 9V7381 23/02/2024 11:09 CANG TIEN SA(D.NANG) View
38 240222004/DNG ZHAO SHANG YI DUN 9725433 BOPU7 22/02/2024 17:19 CANG TIEN SA(D.NANG) View
39 240222002/DNG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 22/02/2024 13:26 CANG DA NANG View
40 240222001/DNG LONG PHU 16 9236925 XVHU3 22/02/2024 13:26 PHAO MY KHE View
Showing 21 - 40 of 122.610 results
of 6.131