Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
123041 1745480/HPG CENTURY SHINE 9245079 H9AC 06/08/2017 15:08 CANG HAI PHONG View
123042 1745244/HPG TRUONG PHAT 45 3WDA9 06/08/2017 15:07 CANG CA HA LONG View
123043 1745379/HPG KARIN RAMBOW 9327566 V2BJ5 06/08/2017 15:08 TAN CANG (189) View
123044 1745524/HTH VINACOMIN HALONG 3WBO9 01/10/2017 16:00 CANG SON DUONG View
123045 1744654/HCM HAIAN PARK 9207560 3WMM9 06/08/2017 14:06 CANG CAT LAI (HCM) View
123046 1744802/HCM HANSA MEERSBURG 9373462 DFJZ2 06/08/2017 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
123047 1745460/HPG ATLANTIC OCEAN 3WJZ9 06/08/2017 11:32 CANG CHUA VE (HP) View
123048 1745152/HPG FRISIA ALSTER 9434797 A8ME8 06/08/2017 11:23 NAM HAI View
123049 00032/2017/PM.VTU VENUS 08 HP5579 06/08/2017 11:07 CANG PV.GAS (V.TAU) View
123050 1745366/HCM VIYADA NAREE 9722039 9V2940 06/08/2017 10:56 CANG NHA BE (HCM) View
123051 1745471/HPG PHÚ SƠN 10 3WLN 06/08/2017 10:44 CANG HAI PHONG View
123052 1745442/HCM FORTUNE 3WIU7 06/08/2017 11:13 CANG SPCT (HCM) View
123053 1745483/HPG SAO MAI 126 SM126 06/08/2017 10:44 CANG HAI PHONG View
123054 00024/2017/VTU PASCO 98 3WAG9 06/08/2017 10:42 CANG CAN THO View
123055 1745349/HPG HAIAN SONG 3WNF9 06/08/2017 10:15 CANG HAI AN View
123056 1745472/HPG HAI NAM 66 3WEZ 06/08/2017 10:00 CANG HAI PHONG View
123057 1745224/HPG AN PHU 16 3WAH9 06/08/2017 09:51 CANG HAI PHONG View
123058 00031/2017/PM.VTU TASMAN 9189342 V7FQ3 06/08/2017 09:42 TANCANG CAI MEP TVAI View
123059 1744479/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 06/08/2017 09:37 CANG CAT LAI (HCM) View
123060 1745478/HPG HOANG LOC 26 HL26 06/08/2017 09:51 CANG HAI PHONG View
Showing 123.041 - 123.060 of 123.353 results
of 6.168